Biləsuvar rayon Mərkəzi kitabxanası

Biləsuvar rayon MKS

Vəli Osmanlı. Qədim Tük Ədəbiyyatı

Vəli Osmanlı. Qədim Tük Ədəbiyyatı(VI-X əsrlər). Bakı, 2008, 244 s.

Baba Məhərrəmli. Türk dillərinin qədim leksikası.

Baba Məhərrəmli. Türk dillərinin qədim leksikası. Bakı. “Xəzər Universitəsi” nəşriyyatı, 2017, – 272 s

H.T.Haqverdiyev.Azərbaycanın coğrafiyaçı alimləri

H.T.Haqverdiyev. «Azərbaycanın coğrafiyaçı alimləri» Bakı: «Elm», 2013, 204 səh.

Əbülfəz Rəcəbli. Qədim türk yazısı abidələri

Əbülfəz Əjdər oğlu Rəcəbli. Qədim türk yazısı abidələri. 4 cilddə. I cild,. Göytür abidələri. I hissə, Bakı; «Nurlan» 2009, 568 s. ’

Vəfa İsgəndərova. Ənənəvi nağıl formulları

Vəfa İsgəndərova. Ənənəvi nağıl formulları (Azərbaycan və Türkiyə nümunələri əsasında), Bakı, Elm və təhsil, 2014, 202 səh.