Biləsuvar rayon Mərkəzi kitabxanası

Biləsuvar rayon MKS

Arzuxanım Əlizadə.Ansambl ifaçılığının əsasları

Arzuxanım Əlizadə. “Ansambl ifaçılığının əsasları”. Bakı, “Zərdabi-Nəşr” MMC. 2017. 124 səh

Məmmədov İ.M. Multikulturalizmə giriş.

Məmmədov İ.M. Multikulturalizmə giriş:Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. – Bakı: Mütərcim, 2018. – 372 səh.

Hidayət.Mir Cəlal dünyasından sətirlər

Hidayət. « Mir Cəlal dünyasından sətirlər» Baki, «Əbilov , Zeynalov və oğıılları» nəşriyyat-poliqrafiya Evi, 2006 . 84 səh

Nizami Xuduyev.Qədim Türk Yazılı Abidələrinin Dili

Nizami Xudiyev. Qədim türk yazılı abidələrinin dili. Bakı, “Elm və təhsil”, 2015, 596 səh.

Nəriman Seyidəliyev.Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

Nəriman Seyidəliyev. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Bakı. “Şərq-Qərb"2007. 424 səh.