Biləsuvar rayon Mərkəzi kitabxanası

Biləsuvar rayon MKS

Almaz Həsənqızı. Azərbaycan mərasimləri mühacirət folklorşünaslığında.

Almaz Həsənqızı. Azərbaycan mərasimləri mühacirət folklorşünaslığında. Bakı, Azəməşr, 2011, 156 səh.

R.S.Seyidov.Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi

R.S.Seyidov. "Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi" Dərs vəsaiti. Bakı: "İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı, 2010

Hüseynov T.B.Ekologiya.

Hüseynov T.B.Ekologiya. Dərs vəsaiti. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı, 2012. - 392 səh.

Rüstəmova Aypara. Azərbaycan SSR-də elmi-sahə kitabxanalarının yaranması və fəaliyyəti

Rüstəmova Aypara Sədi qızı. Azərbaycan SSR-də elmi-sahə kitabxanalarının yaranması və fəaliyyəti (1920– iyun 1941-ci illər). Bakı, Elm və Təhsil, 2014. – 216 s

Qərib Şamil oğlu Məmmədov.Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları.

Qərib Şamil oğlu Məmmədov. AMEA-nın həqiqi üzvü, biologiya elmləri doktoru, professor. Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları. Bakı, “Elm”, 2007. 660 s.