Biləsuvar rayon Mərkəzi kitabxanası

Biləsuvar rayon MKS

Süleymanov Mehman. Azərbaycan Ordusunun tarixi: V cild

Mehman Süleymanov. Azərbaycan ordusunun tarixi. V cild, Bakı. “Maarrif” nəşriyyatı. 2019. 784 səh.

Sima Azər qızı Süleymanlı Mədəni irsin qorunması sahəsində beynəlxalq-hüquqi tənzimetmə və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.

Sima Azər qızı Süleymanlı Mədəni irsin qorunması sahəsində beynəlxalq-hüquqi tənzimetmə və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi. Bakı, Azərbaycan nəşriyyatı, 2018. – 296 s.

M52 Məmmədov Adış Sakit oğlu, Diplomatik lüğət .

M52 Məmmədov Adış Sakit oğlu, Diplomatik lüğət . Bakı. "QAPP-POLIQRAf” Nəşriyyat-Poliqrafiya Korporasiyası. 2001. 366 s.

F.Ə. Əhmədov. Azərbaycanda geniş yayılmış sinir xəstəlikləri.

F.Ə. Əhmədov. Azərbaycanda geniş yayılmış sinir xəstəlikləri. Bakı, “Xəzər Universiteti” nəşriyyatı, 2019. 468 səh

Abuzər Xələfov. Respublika Elmi-Texniki kitabxanası

Abuzər Xələfov. Respublika Elmi-Texniki kitabxanası Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2001