Biləsuvar rayon Mərkəzi kitabxanası

Biləsuvar rayon MKS

Ziyadxan Nəbibəyli "Dünya neft elminin birincisi"

Ziyadxan Nəbibəyli "Dünya neft elminin birincisi"Bakı,"Adiloğlu"Nəşriyyatı,2018, 40 səh

Şəhidlər: Biblioqrafiya /tərtibatçılar: M.Məmmədova, A. Aliyeva

Şəhidlər: Biblioqrafiya /tərtibatçılar: M.Məmmədova, A. Aliyeva; burax. məsul: K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2010.- 404 s.

Rəhimov S.H, Turizm-ekskursiya işinin təşkili

Rəhimov S.H, Turizm-ekskursiya işinin təşkili. Dərs vəsaiti. Bakı: Mütərcim, 2004. - 312 səh.: ili.

İmran Axundov. İnsanın orqanlar sistemi və xəstəlikləri.

İmran Axundov. İnsanın orqanlar sistemi və xəstəlikləri. Dərs vəsaiti. “MSV NƏŞR” Bakı, 2019 , səh 232

Hümbətov H. S. Babazadə A. R. Şəkər çuğunduru

Hümbətov H. S., Babazadə A. R. Şəkər çuğunduru, Bakı, 2019, 104 s.