Biləsuvar rayon Mərkəzi kitabxanası

Biləsuvar rayon MKS

Hegel Georq Vilhelm Fredrix

HEGEL. Bakı – 2005. 460 səh.

Axundov İmran

Axundov İ. A. – Bakı: Mütərcim, 2014. – 100 səh.

Asif Hacılı

Asif Hacılı.  – Bakı: Mütərcim, 2002. - 164 s.

Рзаева Роида

Рзаева Роида  Баку, «Елм ве тахсил», 2015,300 стр              

Nəsrəddin Tusi və müasirlik

Nəsrəddin Tusi."Qeyrət "nəşriyyatı,2001, 104 səh