Biləsuvar rayon Mərkəzi kitabxanası

Biləsuvar rayon MKS

Nuriyeva Minaxanım.

Nuriyeva Minaxanım. Bakı, "Nurlar" Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2009, səh 320

Крамер Сэмюэл Ной

Крамер Сэмюэл Ной. ИЗДАТЕЛЬСТВО " н а у к а " M о с к в а 19 6 5

F. Ağasıoğlu

F. Ağasıoğlu. Daşbaba. Bakı, 2013. «………» nəşri, şəkillərlə 138 səh.

Ögəl Bahəddin

Bahəddin ÖGƏL. Türk mifologiyası. I cild. Bakı, «MBM», 2006, 626 səh.

M. И. шәмси

M. И. шәмси. "ЕЛМ" НӘШРИЈЈАТЫ БАКЫ— 1972