Biləsuvar rayon Mərkəzi kitabxanası

Biləsuvar rayon MKS

Teymur Kərimli. Akademik Mirzə İbrahimov.

Teymur Kərimli. Akademik Mirzə İbrahimov. Bakı, Elm, 2015,135 səh.

S.D.Məmmədova. “Sosial dövlət modelləri

S.D.Məmmədova. “Sosial dövlət modelləri (inkişaf etmiş ölkələrin nümunəsində)”. Bakı, “AVROPA” nəşriyyaı-2019, 208 səh.

M.H. Seyidbəyli. Azərbaycanın elmi diasporu

M.H. Seyidbəyli. Azərbaycanın elmi diasporu, Bakı2017, Avropa nəşriyyatı, 200 s.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin nəşri Edition of the Milli Mejlis of the Azerbaijan Republic Bak

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin nəşri Edition of the Milli Mejlis of the Azerbaijan Republic Bakı - Baku, 1997

Həsənov R.M. Siyasi sosiologiya. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.

Həsənov R.M. Siyasi sosiologiya. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı, 2010, 208 s