Biləsuvar rayon Mərkəzi kitabxanası

Biləsuvar rayon MKS

M.M.MUSAYEV.Türkoloji Dilçilik

Mehman Musayev. Türkoloji dilçilik. Bakı, 2012

Gülxanım Vəliyeva. Qədim Türk dili

G.Q.Vəliyeva. Qədim türk dili (dərs vəsaiti). Bakı, 2013,118 s.

Sosial-iqtisadi statistika

O.Q.Məmmədli, N.Ə.Cavadov, X.N.Cavadzadə. Sosial-iqtisadi statistika. Ali məktəblər üçün dərslik. I hissə. Bakı, “MBM”, 2014, 400 səh.

Xələfov Abuzər Alı oğlu

Xələfov Abuzər Alı oğlu X-49 Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi. - Bakı. Azərnəşr, 2006.- 312 s.

Multikulturalizm Azərbaycanın həyat tərzidir

M.Hacıyeva, Multikulturalizm Azərbaycanın həyat tərzidir: metodik tövsiyələr / red. və burax. məsul K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2016.- 59 s.