Biləsuvar rayon Mərkəzi kitabxanası

Biləsuvar rayon MKS

Eyvazov Elşad.

Eyvazov Elşad.“Üç dağ qoynunda yatan Tarovlum” Sumqayıt, «Azəri» nəşriyyatı, 2015, 296 səhifə.

Sərdariniya Səməd.

Sərdariniya Səməd. “İrəvan müsəlman sakinli vilayət olmuşdur”. Bakı, “Zərdabi” nəşriyyatı, 2014, 202səh.

Hüseynov Yunis.

Hüseynov Yunis. Şuşa  salnaməsi. Baki-2015,“Şuşa” nəşriyyatı, 152 səh.

Sadıqov Sadıq.

SADIQ ZEYNAL OĞLU SADIQOV «Tarixin qan yaddaşı», sənədli xatirə oçerk və povest, Azərbaycan Respublika Xatirə Kitabı nəşriyyatı, Bakı, 2001, 366 səh.

Rəcəbli Qəzənfər

Rəcəbli Qəzənfər. Azərbaycan tarixi. Bakı, «Elm və təhsil», 2013, 544 səh.