Biləsuvar rayon Mərkəzi kitabxanası

Biləsuvar MKS

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu.

Məmməd Rzayev Müasir Şəxsiyyət (Sosial-Fəlsəfi Təhlil)

Məmməd Rzayev Müasir  Şəxsiyyət (Sosial-Fəlsəfi Təhlil) I cild. Bakı, Azərnəşr, 1997, s. 174-175)

Asif Hacılı AXISQA TÜRKLƏRİ: VATAN BİLGİSİ

Yazarı : Asif Hacılı  AXISQA  TÜRKLƏRİ: VATAN BİLGİSİ  Baskı Yeri ve Tarihi  İstanbul - 2009

Məmmədova Səadət. Keçid dövründə şəxsiyyət problemi

Məmmədova Səadət Davud qızı. Keçid dövründə şəxsiyyət problemi (sosioloji aspekt) – Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 2005, - 148 səh.

Mixay Eminesku.Ulduzlardan pay istərəm

Mixay Eminesku. Ulduzlardan pay istərəm: Şerlər və poemalar/ Tore, Fəridə Hacıyeva. В. Səda, 2001.124 səh.