Biləsuvar rayon Mərkəzi kitabxanası

Biləsuvar MKS

Məmmədova Səadət.

Məmmədova Səadət Davud qızı. Keçid dövründə şəxsiyyət problemi (sosioloji aspekt) – Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 2005, - 148 səh.

Rəcəbli Qəzənfər

Rəcəbli Qəzənfər. Azərbaycan tarixi. Bakı, «Elm və təhsil», 2013, 544 səh.

Məmmədov Məhərrəm.

Məmmədov Məhərrəm . Nəqliyyatın dinamik inkişaf strategiyası (I cild. Məcmuələr toplusu) Bakı: Çaşıoğlu, 2015. - 228 səh.

Eyvazov Elşad.

Eyvazov Elşad.“Üç dağ qoynunda yatan Tarovlum” Sumqayıt, «Azəri» nəşriyyatı, 2015, 296 səhifə.

Sərdariniya Səməd.

Sərdariniya Səməd. “İrəvan müsəlman sakinli vilayət olmuşdur”. Bakı, “Zərdabi” nəşriyyatı, 2014, 202səh.