Biləsuvar rayon Mərkəzi kitabxanası

Biləsuvar rayon MKS

Sima Azər qızı Süleymanlı Mədəni irsin qorunması sahəsində beynəlxalq-hüquqi tənzimetmə və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.

Sima Azər qızı Süleymanlı Mədəni irsin qorunması sahəsində beynəlxalq-hüquqi tənzimetmə və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi. Bakı, Azərbaycan nəşriyyatı, 2018. – 296 s.

M52 Məmmədov Adış Sakit oğlu, Diplomatik lüğət .

M52 Məmmədov Adış Sakit oğlu, Diplomatik lüğət . Bakı. "QAPP-POLIQRAf” Nəşriyyat-Poliqrafiya Korporasiyası. 2001. 366 s.

ƏLİYEV İLHAM Ə 56 İnkişaf – məqsədimizdir.

ƏLİYEV İLHAM Ə 56 İnkişaf – məqsədimizdir. B., Azərnəşr, 2019, 392 səh.

F.Ə. Əhmədov. Azərbaycanda geniş yayılmış sinir xəstəlikləri.

F.Ə. Əhmədov. Azərbaycanda geniş yayılmış sinir xəstəlikləri. Bakı, “Xəzər Universiteti” nəşriyyatı, 2019. 468 səh

R.S.Seyidov.Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi

R.S.Seyidov. "Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi" Dərs vəsaiti. Bakı: "İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı, 2010