Biləsuvar rayon Mərkəzi kitabxanası

Biləsuvar rayon MKS

Mühacirətdə folklor araşdırmaları

Mühacirətdə folklor araşdırmaları, I kitab, Bakı, Elm və təhsil, 2015, 252 səh.

Həqiqət Kərimova."Xəlil Rza Ulutürkün fəlsəfi görüşləri"

Həqiqət Kərimova."Xəlil Rza Ulutürkün fəlsəfi görüşləri" Bakı, “Gəndik” -2002. 1OO səhifə.

"Hərbi-həkim ekspertizası haqqında əsasnam ə"nin təsdiq edilməsi barədə

"H ərbi-həkim ekspertizası haqqında əsasnam ə"nin təsdiq edilməsi barədə  Qərar "Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu"nda dərc edilmişdir (2008-ci il, № 2, maddə 134)

Rəsul Rəxşanlı. Akademik Soltan Mehdiyev.

Rəsul Rəxşanlı. Akademik Soltan Mehdiyev. Bakı, “Oğuz Eli”, 2014, 160 səh

Ə. B. Mehdiyev Azərbaycan neft sənayesi XIX yüzilin son rübündə. Dərs vəsaiti

Ə. B. Mehdiyev Azərbaycan neft sənayesi XIX yüzilin son rübündə. Dərs vəsaiti. - Bakı: “Altay” nəşriyyatı, 2000. - 128 səh.